1G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   HiT SL 36 INF-1/2 SB 39 BIOL-1/2 KA 21
CHEM-2/2 MS 20
ANG-1/2 OM 3.1B
ANG-2/2 KI 12
2 8:50- 9:35   FRA-1/2 AR 3
NIEM-2/2 WT 28
FRA-1/2 AR 40
NIEM-2/2 WT 20
CHEM-1/2 MS 20
BIOL-2/2 KA 21
CHEM MS 20
3 9:40-10:25   BIOL KA 21 POL PN 30 REL BP 16 ANG-1/2 OM 3.1B
ANG-2/2 KI 12
4 10:35-11:20 POL PN 25 EDB-1/2 ZK 13
ANG-2/2 KI 20
POL PN 31 KREAT SJ 13 GW KI 12
5 11:30-12:15 HIS SL 40 ANG-1/2 OM 3.1B
EDB-2/2 ZK 11
MAT SU 30 W-F-1/3 GU SG3
W-F-2/3 #Ch7 SG1
W-F-3/3 #Dz7 SG2
BIOL KA 21
6 12:35-13:20 CHEM MS 20 ANG-1/2 OM 3.1B
ANG-2/2 KI 46
PLA SZ 36 POL PN 36 GEO ZS 35
7 13:30-14:15 BIZ LB 36 W-F-1/3 GU SG1
W-F-2/3 #Ch7 SG4
W-F-3/3 #Dz7 SG3
FIZ-1/2 PG 12
INF-2/2 WI 7
ANG-1/2 OM 3.1B
ANG-2/2 KI 45
MAT SU 10
8 14:20-15:05 HiT SL 32 W-F-1/3 GU SG1
W-F-2/3 #Ch7 SG4
W-F-3/3 #Dz7 SG3
FIZ-2/2 PG 12 MAT SU 33 HIS SL 41
9 15:10-15:55 REL BP 23        
Drukuj plan
wygenerowano 21.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum